Tam Dương triển khai kế hoạch lộ trình thực hiện hoàn thành 100% các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới năm 2019

20/03/2019

Chiều ngày 19/3/2019, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Tam Dương tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lộ trình thực hiện hoàn thành 100% các tiêu chí huyện, xã nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

          Theo số liệu thống kê, huyện Tam Dương hiện có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại xã Đồng Tĩnh đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến nay, xã Đồng Tĩnh đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại; môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện xã Đồng Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành trong quý II năm 2019. Thực hiện hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện có 7/9 tiêu chí đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn gồm: quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; y tế-văn hóa-giáo dục; sản xuất; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Còn lại 2 tiêu chí chưa đạt là môi trường và an ninh trật tự xã hội, huyện phấn đấu hoàn thành trong quý III năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2019, căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND, ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành điều kiện, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020, tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất lựa chọn xây dựng xã Vân Hội đạt xã nông nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hoàng Hoa đạt xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng thôn Vân Nội, Vân Sau (xã Vân Hội) và thôn 1, 2 (xã Hoàng Hoa) đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, huyện cần thực hiện tốt một số nội dung như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, vận động trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thu thập số liệu, hoàn thiện hồ sơ chứng minh kết quả các tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định; đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn xã Đồng Tĩnh thực hiện các tiêu chí; huy động mọi nguồn lực, ưu tiên cho việc hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới; triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương …

BBT         

Các tin đã đưa ngày: