Phát triển công nghiệp - tạo động lực thúc đẩy kinh tế

17/01/2019

Tam Dương là huyện trung du của tĩnh Vĩnh Phúc, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 10 nghìn ha. Những năm qua, nền kinh tế của huyện Tam Dương có bước phát triển vượt bậc, thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt trên 1.135 tỷ đồng. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp - xây dựng.

Huyện Tam Dương được tái lập từ ngày 1/9/1998, khi đó còn gặp rất nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 6,5%, trong đó sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế chiếm 65,3%; ngành tiểu thủ- công nghiệp chỉ chiếm 18,4%; ngành thương mại- dịch vụ chỉ chiếm 16,3%. Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân cấp uỷ, chính quyền huyện Tam Dương xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế là bước đi vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện. Trên cơ sở đó, huyện Tam Dương đã tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng, thương mại- dịch vụ giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản. Trong đó, phát huy lợi thế của vùng “đất giữa” với những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý và nguồn nhân lực như: có các tuyến đường Quốc lộ, đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai chạy qua; tiếp giáp với hầu hết các huyện thành phố, trong tỉnh; số  người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao… huyện Tam Dương đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư theo đúng kế hoạch, lộ trình đã đề ra được huyện Tam Dương đặc biệt quan tâm. Huyện đã  tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của các dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung; công khai, minh bạch đơn giá đền bù, việc áp giá với từng loại đất, tài sản trên đất để đảm bảo quyền lợi cho người dân; công tác đấu thầu bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Quản lý dự án và đẩu tư xây dựng huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương có dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm giao đất sạch cho chủ đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2018  huyện Tam Dương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết vướng mắc mặt bằng cho 66 dự án. Ngoài ra, huyện Tam Dương còn chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Với những cố gắng, nỗ lực trên từ chỗ gần như không có nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp. Đến nay, huyện Tam Dương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với quy mô trên 931ha, quy hoạch chi tiết 7 khu đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô trên 104ha, đây là điều kiện thuận lợi cho huyện kêu gọi, xúc tiến, thu hút vốn đầu tư vào địa bàn. Trong đó, cụm kinh tế- xã hội Hợp thịnh đã thu hút trên 45 doanh nghiệp sản uất kinh doanh; Khu công nghiệp Tam Dương II- khu A quy mô diện tích trên 180ha bước đầu đã thu hút dự án đầu tư nhà máy gạch ốp lát với công suất 36 triệu sản phẩm/năm, doanh thu năm 2018 ước đạt 1.500 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng huyện năm 2018 ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ và chiếm 53,3% cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn.

Có thể nói, bức tranh kinh tế của huyện Tam Dương đang ngày càng khởi sắc, bên cạnh những sản phẩm nông nghiệp truyền thống như: lúa, dưa chuột, bí đỏ, cà chua… trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều sản phẩm công nghiệp như: gạch ốp lát, giày da, cấu kiện sản phẩm bê tông đúc sẵn… Nhờ đó, đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân. /.

Phương Thảo                  

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: