Nông nghiệp Tam Dương hội nhập và phát triển

08/01/2019

Tam Dương là huyện trung du của tỉnh Vĩnh Phúc có tổng diện tích đất tự nhiên trên 10 nghìn ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm trên 50% tổng diện tích đất tự nhiện của toàn huyện. Huyện Tam Dương được chia thành 3 vùng sinh thái rõ rệt bao gồm vùng miền núi, vùng trung du và vùng đồng bằng. Nếu như các xã ở vùng trung du, miền núi như: Kim Long, Thanh Vân, Hướng Đạo… thuận lợi cho phát triển chăn nuôi GSGC, thì các ở ở vùng đồng bằng như: Hợp Thịnh, Vân Hội… lại có điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Thực tế cho thấy, ngành nông nghiệp của huyện Tam Dương đã và đang phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của huyện đã có mặt ở thị trường khắp các tỉnh, thành trong nước.

Để ngành nông nghiệp phát triển huyện Tam Dương đã thực hiện tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Trong đó, huyện đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất, áp dụng các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình khảo nghiệm, trình diễn. Trong 10 năm (2008-2018) huyện đã lựa chọn được 5 giống lúa năng suất cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương vào gieo trồng nhằm dần thay thế giống lúa thuần Khang Dân 18 như: Thiên ưu 8, TBR 225, HT1, BC15, GS9. Trong năm 2018 diện tích gieo cấy giống lúa mới đã chiếm trên 69% diện tích gieo cấy của toàn huyện. Bên cạnh đó, các mô hình như: mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng 3 giảm- 3 tăng, 4 giảm- 4 tăng… phát triển mạnh, góp phần đẩy mạnh cơ cấu luôn canh tăng vụ. Việc triển khai dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại thị trấn Hợp Hoà và xã Hoàng Lâu được coi là hướng đi mới, hiệu quả của ngành sản xuất nông nghiệp huyện Tam Dương.

Với lợi thế về sản xuất rau quả, huyện Tam Dương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hoá mang lại thu nhập như: vùng sản xuất Dưa chuột quy mô 400 ha, bí đỏ quy mô 200h, susu, mướp quy mô 30 ha. Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã xuất hiện mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap có quy mô 30 ha tại các xã: Kim Long, Vân Hội, An Hoà. Đến nay, toàn huyện có trên 1.200 ha rau quả xanh các loại.

Cùng với việc bố trí lại giống cây trồng, vật nuôi huyện Tam Dương tập trung các nguồn lực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại và coi đây là hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quan trọng trong nông nghiệp. Theo thống kê trên địa bàn huyện Tam Dương hiện có 393 trang trại và 1.623 gia trại. Quy mô đàn GSGC tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017 với trên 1.600 con trâu, 14.596 con bò và 3.563 ngàn con gia cầm. Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững gắn với công tác bảo vệ môi trường huyện Tam Dương đang duy trì 03 khu chăn nuôi tập trung với tổng diện tích trên 50ha, có 38 hộ tham gia với số lượng đàn gia súc gia cầm đạt xấp xỉ 200 ngàn con. Tổng giá trị ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của huyện năm 2018 ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ và chiếm 25,5% cơ cấu giá trị sản xuất trên địa bàn.

Việc phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn luôn được huyện Tam Dương chú trọng thực hiện. Huyện đã triển khai có hiệu quả các chính sách đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn vào các ngành nghề có thế mạnh của huyện như: sản xuất, chế biến rau quả; dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, huyện đã triển khai hỗ trợ các đề án khuyến công, đề án phát triển thương mại nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quan hệ trực tiếp với hộ sản xuất, các HTX để thực hiện đầu tư ứng trước và bao tiêu một số mặt hàng nông sản, góp phần tích cực trong tiêu thụ, chế biến, nâng cao chất lượng nông sản phẩm.

Phương Thảo                    

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: