Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2016-2021

28/12/2018

Sáng 27/12, HĐND huyện Tam Dương khóa III khai mạc kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2018, kinh tế huyện Tam Dương tiếp tục duy trì phát triển khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn vượt 1,7% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 12,6%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,4%; thương mại - dịch vụ tăng 7,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Huyện đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả đất dịch vụ và bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn huyện có 11/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục có sự tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thường xuyên. Trong năm, toàn huyện đã giải quyết việc mới cho 3.272 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,95%.

Huyện Tam Dương xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là “Kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tập trung giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn nông thôn mới”. Thời gian tới, huyện tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 của huyện; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và giải phóng mặt bằng và các công trình đấu giá quyền sử dụng đất; tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; tập trung chỉ đạo giải quyết chi trả đất dịch vụ, từng bước giải quyết các tồn tại về đất đai, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Trong phiên khai mạc, HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung, miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. 

Nguồn: vinhphuc.gov.vn                

Các tin đã đưa ngày: