Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

24/12/2018

Ngày 21/12/2018, tại hội trường UBND xã Kim Long  huyện Tam Dương, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xuc cử tri  sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Hà Quang Tiến- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ông  Nguyễn Kim Khải – PCT HĐND tỉnh  tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Tam Dương; Nguyễn Xuân Viễn- PCT UBMTTQ tỉnh, bà Vũ Thị Thúy Hằng – Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Ông Phùng Đình Chúc - Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh;  cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.  lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Dương; lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện và cử tri 13 xã, thị trấn..

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Tam Dương

Tại buổi tiếp xúc cử tri Ông Nguyễn Xuân Viễn – PCTUBMTTQ tỉnh thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri kết quả của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các nghị quyết chuyên đề  thông qua tại kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri  kỳ họp thứ 10. Cử tri của các xã, thị trấn huyện Tam Dương phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được; đồng thời cử tri các xã kiến nghị đến HĐND tỉnh 7 nội dung về các lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội của nhân dân trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Xuân Viễn  tiếp thu ý kiến gửi đến các cơ quan liên quan giải quyết; đồng thời giải trình những kiến nghị theo thẩm quyền.

Đoàn Chiến          

Các tin đã đưa ngày: