UBND huyện Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2018.

18/12/2018

        Sáng ngày 17/12/2018, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2018. Dự có đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa- HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện. Đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

      Hội nghị đã bàn và thông qua một số nội dung: Kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; Tờ trình và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019; kết quả thực hiện đầu tư công năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018; kế hoạch sử dụng đất năm 2019; kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018...

       Sau khi thảo luận và nghe các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khải, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả của các ngành đạt được trong năm 2018, đồng thời yêu cầu, thời gian tiếp theo các phòng, ban, cơ quan phát huy kết quả đạt được, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công việc hoàn thành tốt và đúng tiến độ được giao.

Tuấn Long* VHTT            

Các tin đã đưa ngày: