Tuổi trẻ Tam Dương chung sức xây dựng Nông thôn mới

07/12/2018

Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, ngay sau khi UBND huyện Tam Dương phát động phong trào thi đua “Tam Dương chung sức xây dựng NTM”, Huyện Đoàn Tam Dương đã cụ thể hóa bằng phong trào “Tuổi trẻ Tam Dương chung sức xây dựng NTM”. Bằng nhiều hoạt động cụ thể, phong trào đã lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn huyện, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Dương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, phấn đấu đưa Tam Dương trở thành huyện NTM trong năm 2019.

Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm cụ thể, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM”. BTV Huyện Đoàn Tam Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động tham gia xây dựng NTM, trong đó tập trung thực hiện 5/19 tiêu chí bao gồm: tiêu chí thu nhập, cơ cấu lao động, môi trường, y tế và hệ thống chính trị vững mạnh. Từ năm 2012 đến nay, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã đảm nhận thực hiện được trên 115 công trình, phần việc thanh niên. Nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực đã phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế- xã hội.

Để thực hiện tiêu chí Môi trường trường trong xây dựng NTM, BTV Huyện Đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Hưởng ứng “Ngày thứ bảy  tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện  đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải tại các điểm tồn đọng, xóa biển quảng cáo trái phép, sai quy định, phát quang bụi dậm, khơi thông lòng kênh rạch… Từ đầu năm đến nay, Đoàn viên thanh niên trong huyện đã trồng mới được 3.250 cây xanh, dọn dẹp vệ sinh thu trên 12,5 tấn rác thải, nạo vét gần 3Km kênh mương.

Với vai trò là người bạn đồng hành của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Tam Dương đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vê giống, vốn, chuyển giao KHKT cho đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2012-2017, BTV Huyện Đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn mở 130 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 21.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, BTV huyện Đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tạo điều kiện cho Đoàn tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Xác định nguồn vốn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, BTV Huyện Đoàn tích cực khai thác các nguồn vốn giúp đoàn viên thanh niên vay phát triển kinh tế. Đến nay, Các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đang quản lý 28 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 2 2 tỷ đồng. Đồng thời, giới thiệu thanh niên vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm và quỹ tài năng trẻ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt tiêu chí cơ cấu lao động (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), hàng năm BTV Huyện Đoàn Tam Dương chỉ đạo các Đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn du học và xuất khẩu lao động cho đoàn viên thanh niên tại các công ty trong và ngoài nước. Phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể của đoàn viên thanh niên trong huyện trong thực hiện phong trào xây dựng NTM đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn của nhiều phương trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 11/12 xã đạt chuẩn NTM.

Phương Thảo                 

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: