Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

27/11/2018

       Sáng ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước, các cơ quan trực thuộc Trung ương, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến - Điểm cầu huyện Tam Dương

       Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Tam Dương, có các đồng chí Nguyễn Văn Quý,TUV - Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Văn Đoàn, Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Văn Khải, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể; đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

        Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã nghe đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng nội dung giới thiệu những vấn đề cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 gồm: Quy định số 08 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

       Quán triệt sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc tổ chức học tập các nghị quyết, quy định, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Huyện ủy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị chủ động nghiên cứu, viết bài thu hoạch thể hiện quan điểm, nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới và các giải pháp Hội nghị Trung ương 8 đề ra./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Phan Tuyết* VH&TT

Các tin đã đưa ngày: