HĐND huyện giám sát công tác thực hiện đấu giá đất tại thị trấn Hợp Hòa

13/11/2018

Sáng ngày 9/11/2018, HĐND huyện tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện các khu đất đấu giá, dịch vụ, giãn dân ở thị trấn Hợp Hòa.

Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo Ban KTXH, Ban Pháp Chế của HĐND huyện, lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, TN&MT, Tài chính-Kế hoạch. Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Bà Kiều Thị Hồng Hoa- HUV, PCT HĐND huyện chủ trì Hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Hòa đã báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện các khu đất đấu giá, dịch vụ, giãn dân ở địa phương. Lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, đại diện các cơ quan tham gia buổi giám sát đã phân tích, đánh giá và cho ý kiến về nội dung báo cáo của thị trấn Hợp Hòa.

Toàn cảnh buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thực hiện các khu đất đấu giá, dịch vụ, giãn dân ở thị trấn Hợp Hòa trong những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, đây là vấn đề khó, đề nghị thị trấn Hợp Hòa đánh giá rõ hơn những khó khăn trong việc triển khai thực hiện, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đề xuất với UBND, các cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và lợi ích của nhà nước; UBND thị trấn tiếp thu các nội dung mà đại diện các cơ quan chuyên môn nêu,tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo gửi HĐND huyện sớm nhất.

Nguyễn Lân         

Các tin đã đưa ngày: