UBND huyện Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018.

15/08/2018

Sáng ngày 13/8/2018, UBND huyện Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018. Đ/c Nguyễn Văn Khải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đ/c Kiều Thị Hồng Hoa-Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận cho ý kiến vào Đề án thành lập tổ bảo vệ môi trường; Tiến độ chi trả đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; Kết quả rà soát 02 Dự án: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2017-2020; phát triển thương hiệu gạo Long Trì, giai đoạn 2017-2020.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Văn Khải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Nội vụ huyện nghiên cứu căn cứ pháp lý,kinh phí, nguồn nhân lực, chức năng nhiệm vụ, tên gọi, phạm vi hoạt động, nhiệm vụ, tài chính, cơ chế hoạt động để thành lập tổ bảo vệ môi trường trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ 02 dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với xã Hoàng Lâu về mở rộng quy mô dự án đạt quy chuẩn; phối hợp với Trạm khuyến nông có văn bản đề nghị Tỉnh có cơ chế phù hợp hỗ trợ dự án, hoàn thiện 02 báo cáo và lập tờ trình đề nghị UBND huyện phê duyệt Dự án.

Phiên họp cũng thông qua một số nội dung báo cáo như: Đề án tự chủ tài chính của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng; Tiến độ sáp nhập thôn trên địa bàn xã Hoàng Lâu, Hoàng Hoa; Kế hoạch bảo vệ kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9; Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”./.

Phan Tuyết           

Các tin đã đưa ngày: