Huyện ủy kiểm tra xã An Hòa về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”

24/07/2018

Sáng ngày 09/7/2018, Đoàn kiểm tra của Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy xã An Hòa về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”. Đoàn kiểm tra của Huyện ủy do đồng chí Bùi Thị Thủy – UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy làm trưởng đoàn, tham gia đoàn gồm có các đồng chí là lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo phòng Nội vụ, ủy viên Uỷ Ban kiểm tra Huyện ủy.

 Đ/c Bùi Thị Thủy - UVTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Trưởng đoàn kiểm tra 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã trình bày báo cáo của Đảng ủy về kết quả kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW và các hồ sơ, văn bản có liên quan.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thủy – Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh cao những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Đảng ủy xã, đề nghị Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, tăng cường lãnh đạo công tác Dân vận theo Nghị quyết số 25-NQ/TW, Quyết định 290-QĐ/TW,Kết luận số 114-KL/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW, Quy định 124-QĐ/TW…Chính quyền xã cần đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực thi chính sách pháp luật; nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; tổ chức đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng, bức xúc của người dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt vai trò đại diện cho đoàn viên, hội viên và nhân dân,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và nhân dân. Tổ chức giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Dân vận             

Các tin đã đưa ngày: