Hiệu quả từ việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở các cấp Hội phụ nữ huyện Tam Dương

23/07/2018

        Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội phụ nữ huyện Tam Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội được nâng lên, nhiều chị em tham gia phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

          Kể từ khi Chỉ thị 05 được ban hành, Hội LHPN huyện đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia học tập đầy đủ nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời xây dựng và thực hiện những chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tiêu chí “làm theo” lời Bác được vận dụng gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Hội như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Tiết kiệm tại chi hội”

        Qua thực hiện các phong trào thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong phong trào “Giúp nhau thường xuyên”, đã có 19.419 lượt chị giúp cho 2.230 chị có hoàn cảnh khó khăn về lương thực, ngày công, con giống trị giá trên 4 tỷ đồng. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Yêu thương và chia sẻ”, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, các tập thể, cá nhân ủng hộ 44 con lợn giống, 1.561 con gia cầm giống cho 83 hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trị giá 61 triệu 642 nghìn đồng. Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Tiết kiệm tại chi hội” được duy trì thực hiện tốt ở 13/13 cơ sở Hội và 145/145 chi hội, đã có 5.300 lượt cán bộ, hội viên tham gia tiết kiệm được 325,435 triệu đồng hỗ trợ cho 150 hội viên phát triển kinh tế.

      Thực hiện cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, các cấp Hội phụ nữ đã vận động, quyên góp được 230 triệu đồng, xây dựng 5 nhà mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cơ sở Hội cũng đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hỗ trợ cho chị em phụ nữ được xây nhà bằng tiền, gạo, nguyên vật liệu, ngày công lao động trị giá hàng chục triệu đồng, đồng thời giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoạn nạn với tổng số tiền trên 220 triệu đồng. Hội LHPN huyện Tam Dương cũng đã phối hợp với Hợp tác xã khuyết tật tình thương thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mua 26.000 gói tăm do hội viên khuyết tật sản xuất, qua đó góp phần khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam.

        Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với thực hiện phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, đồng thời xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn xanh”, “Đoạn đường hoa phụ nữ” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

        Trong phát triển kinh tế, các cấp Hội luôn đẩy mạnh việc sử dụng và quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tập trung khai thác, huy động các nguồn vốn trong nước và nguồn vốn quốc tế, vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, các chương trình dự án quốc tế, nguồn vốn từ nhóm tín dụng tiết kiệm, quỹ hội. Đến nay, các cấp Hội đang quản lý 113 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, riêng vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội là 107 tỷ đồng cho 4.367 hộ vay. Ngoài ra, vận động 5.300 hội viên tham gia tiết kiệm tại chi hội được 325,435 triệu đồng giúp cho 150 hội viên vay phát triển kinh tế …

      Có thể nói, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tự giác, tích cực tham gia hưởng ứng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Từ bước đầu là “học tập”, sau đó là “làm theo”, đã thực sự trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Tam Dương.

Lê Hường                        

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: