Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

18/06/2018

Sáng ngày 15/6/2018, Huyện ủy Tam Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện, Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đi vào cuộc sống. Nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vài trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn có chuyển biến tích cực. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khác, tốc độ tăng trưởng khu vực nông- lâm- thủy sản bình quân giai đoạn 2008-2017 đạt 4,4%/năm; cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng chú trọng nâng cao chất  lượng và giá trị sản xuất: đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại, coi đó là hướng chuyển dịch cơ cấu kinh kế quan trọng trong nông nghiệp. Năm 2017 trên địa bàn huyện có 226 trang trại tổng hợp; 656 gia trại chăn nuôi lợn, 774 gia trại chăn nuôi gia cầm. Từ đó góp phần tăng thêm giá trị của toàn ngành nông nghiệp, tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế chiếm 29,63%; giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp năm 2017 đạt 1.521 tỷ 079 triệu đồng, tăng 1.170 tỷ 799 triệu đồng so với năm 2008. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho nhân dân.

Kết luận tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quý-TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các ngành, địa phương liên quan trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư đề nghị Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả; các cấp ủy chính quyền cơ sở và các đơn vị đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đ/c lãnh đạo Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa x

Đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó BT Huyện ủy tặng giấy khen cho các gia trại đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa x

Toàn cảnh Hội nghị

Tuấn Long                

Các tin đã đưa ngày: