HĐND huyện giám sát thực hiện giải quyết kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa III

14/06/2018

Vừa qua, HĐND huyện có buổi làm việc với UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa III. Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện, tổ đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành ở huyện, lãnh đạo UBND các xã. Đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.
Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa- Phó Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì Hội nghị
Tại buổi làm việc, UBND huyện trình bày báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa III. Đại diện các tổ đại biểu HĐND huyện tham gia ý kiến đề nghị UBND huyện làm rõ và cập nhật cụ thể kết quả trả lời các kiến nghị của cử tri.
Được sự ủy nhiệm của lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã giải trình làm rõ các nội dung trả lời các kiến nghị của cử tri.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Kiều Thị Hồng Hoa-HUV, Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ UBND huyện giao, kiểm tra, giải trình các kiến nghị của cử tri một cách cụ thể, kịp tiến độ, có biểu thời gian hoàn thành các nội dung cử tri nêu./.
Nguyễn Lân                   
 
Các tin đã đưa ngày: