UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2018

05/06/2018

Vừa qua, UBND huyện Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2018. Đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Phiên họp đã nghe các nội dung như: báo cáo quyết toán thu- chi ngân sách năm 2017; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố và đề xuất phương án sắp xếp trên địa bàn huyện Tam Dương;…

Toàn cảnh phiên họp

Về thu chi ngân sách năm 2017: tổng thu ngân sách nhà nước là gần 1.050 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương năm 2017 là gần 941 tỷ đồng; kết quả thu chi ngân sách nhà nước vượt dự toán; đáp ứng được nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi nhiệm vụ an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; chi thường xuyên đã thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đảm bảo cho hoạt động của Đảng, cấp chính quyền, MTTQ VN, các đoàn thể và tổ chức khác theo quy định. Ngoài ra còn đảm bảo các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong thực tiễn có sự thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền của huyện.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trước mắt Phòng nội vụ tham mưu đề xuất việc sáp nhập thôn, TDP; xây dựng lộ trình để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện. Trước mắt huyện sẽ chọn xã Hoàng Lâu làm điểm. Đồng chí Chủ tịch huyện cũng đề nghị các phòng chuyên môn tiếp thu ý kiến các thành viên UBND để nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho thường trực UBND huyện, thường trực Huyện ủy chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.

Tuấn Long               

Các tin đã đưa ngày: