Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 86, Quy định 102 của Bộ Chính trị; Quy định 109 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

20/03/2018

Sáng 20/3/2018, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành, thị triển khai học tập chuyên năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

 

Dự hội nghị, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh...

Tại hội nghị, đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 86, Quy định số 102 của Bộ Chính trị; Quy định 109 của Ban Bí thư.

 

Đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 86, Quy định số 102 của Bộ Chính trị; Quy định 109 của Ban Bí thư tại hội nghị. Ảnh Dương Hà

 

Tiếp đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, các nội dung được quán triệt tại hội nghị học tập chuyên đề và quán triệt Quy định số 86, Quy định 102, Quy định 109 có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đi vào thực chất, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội sớm tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai nội dung chuyên đề năm 2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 78 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để tập trung giải quyết dứt điểm, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chú trọng đến việc nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, Đảng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với việc thực hiện các Quy định số 86, Quy định 102 của Bộ Chính trị và Quy định 109 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng sớm quán triệt và triển khai thực hiện các quy định trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, trong đó, tập trung vào những điểm mới sửa đổi, bổ sung. Chủ động rà soát, xây dựng các quy chế, quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với những điểm mới sửa đổi, bổ sung.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra của cấp ủy, UBKT các cấp. Đồng thời thực hiện đúng các quy định, quy trình và nguyên tắc, thủ tục trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Một số hình ảnh tải điểm cầu huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc:

 

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc                  

Các tin đã đưa ngày: