Huyện Tam Dương sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy

07/03/2018

Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 29/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật; cán bộ lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ và giới văn nghệ sĩ đã đón nhận nghị quyết với sự đồng tình cao. Chương trình hành động được ban hành là một cơ hội thuận lợi để phát triển hoạt động văn học, nghệ thuật trong tình hình mới, đồng thời định hướng trong việc quản lý, tổ chức, sáng tạo, phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo động lực kích thích sự cống hiến của văn nghệ sĩ. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đều xác định nội dung, nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Hằng năm cấp ủy, chính quyền các cấp đưa nội dung xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật vào chương trình công tác. Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ tiêu biểu của huyện. Trong đó có các thành viên thuộc Câu lạc bộ Thơ Tam Dương; các Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ được ra mắt và hoạt động tại các xã, thị trấn; Câu lạc bộ nghệ thuật tuồng xã Hoàng Đan được khôi phục năm 2016. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác chính trị, tư tưởng đối với hoạt động văn học, nghệ thuật: Tổ chức giao ban dư luận xã hội; định hướng những vấn đề nổi cộm phát sinh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật,...

Ban tuyên giáo HU tặng hoa CLB thơ tại buổi Lễ ra mắt tập thơ Tam Dương 3

Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo đổi mới hoạt động của Ban Tuyên giáo, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin Tam Dương xuất bản thường kỳ hàng tháng, với số lượng phát hành 850 bản/số, trong đó chú trọng nội dung, cách trình bày bản tin ngày càng phong phú và hấp dẫn. Ban Biên tập bản tin được củng cố kiện toàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bản tin Tam Dương, Cổng thông tin giao tiếp điện tử, Đài truyền thanh huyện thường xuyên nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung tin, bài nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng ngày càng cao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Câu lạc bộ Thơ Tam Dương hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút được nhiều thành viên đăng ký tham gia câu lạc bộ với nhiều với nhiều tác phẩm thơ hay, có giá trị tinh thần, được nhiều độc giả mến mộ. Tháng 8 năm 2017, Câu lạc bộ ra mắt Tuyển tập thơ Tam Dương 3. Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ tại các xã thị trấn ngày càng thu hút được nhiều thành viên đăng ký tham gia. Các hoạt động được tổ chức ngày càng phong phú và đa dạng với các nội dung liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao. CLB nghệ thuật Tuồng xã Hoàng Đan; CLB nghệ thuật Chèo xã Đồng Tĩnh, Duy Phiên; hát văn tại xã Hợp Thịnh… được khôi phục nhằm giữ gìn nét văn hóa nghệ thuật truyền thống của cha ông; Nghệ nhân Phan Thị Duyệt (xã Đạo Tú) truyền dạy 02 lớp với nhiều hạt nhân VN trong tỉnh về nghệ thuật hát Ca trù….

Nghệ thuật Tuồng tại xã Hoàng Đan

Cụ Phan Thị Duyệt (bên trái), Người lưu giữ Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại

Công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các văn nghệ sĩ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để cán bộ làm công tác văn hóa, các văn nghệ sĩ phát huy tinh thần làm việc đạt hiệu quả cao. Các biện pháp xây dựng và phát triển hoạt động văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích nhân dân tham gia sáng tạo, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc: Với 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có đội văn nghệ quần chúng hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương, cơ sở. Tổ chức các sự kiện văn hóa lớn hàng năm khi Tết đến, Xuân về tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện; Tổ chức các Lễ hội các hoạt động VHVN “mừng Đảng, mừng Xuân” hằng năm trên địa bàn các xã, thị trấn khi Tết đến, Xuân về điều đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền địa phương đối với đời sống tinh thần của người dân. Một số Lễ hội chú trọng khôi phục trong các hoạt động nghệ thuật quần chúng; các lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm ở các địa phương đã thu hút đông đảo nhân dân và các khách thập phương như: Lễ hội Đền Bạch Trì (thị trấn Hợp Hòa), Lễ hội “Đúc Bụt” và lễ hội “Chạy thẻ nấu Cơm thi” (xã Đồng Tĩnh), Lễ hội “Chạy cày” ,(xã Hoàng Đan),… các Lễ hội được tổ chức thiết thực, gìn giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc phù hợp với đặc điểm mỗi địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa của các tầng lớp nhân dân. 

Hưởng ứng hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hoạt động này được phát động từ năm 2008 đã thu hút được đông đảo những người làm công tác văn hóa, văn nghệ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của huyện tham gia. Năm 2014 Huyện Tam Dương đã tổ chức và mời cá nghệ sỹ Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc và nghệ sĩ ngoài tỉnh dự Hội thảo và đi thực tế để sáng tác các ca khúc, tác phẩm văn học, sáng tác thơ về quê hương Tam Dương; đăng cai tổ chức Hội báo Xuân năm 2016 tại huyện Tam Dương thành công tốt đẹp; Gian trưng bày của huyện Tam Dương tham gia Hội Báo xuân đạt giải A…

 

(Đ/c Bùi Huy Vĩnh, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia Hội Báo xuân 2016 được tổ chức tại huyện Tam Dương)

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, huyện Tam Dương tiếp tục thực hiện một số nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong văn học, nghệ thuật; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác quản lý Nhà nước của chính quyền đối với hoạt động văn học, nghệ thuật; thực hiện hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan văn hóa, văn nghệ; quan tâm hỗ trợ hoạt động chuyên môn và phong trào văn học – nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ văn nghệ sĩ; tổ chức nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật phong phú, đa dạng; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức; đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn huyện, đa dạng các hoạt động giới thiệu, quảng bá tác phẩm nhằm đưa văn học, nghệ thuật đến từng thôn, tổ dân phố./.

LT                  

Các tin đã đưa ngày: