Huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An học tập việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 tại huyện Tam Dương.

02/03/2018

Sáng 1/3/2018, Đoàn công tác của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Văn Cương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi học tập việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại huyện Tam Dương. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Vũ Văn Đoàn, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Khải, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện.

Ảnh toàn cảnh

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 1 số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 31/11/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, huyện Tam Dương đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban tuyên giáo Huyện ủy; chuyển Trung tâm DS KHHGĐ trực thuộc UBND huyện về trực thuộc Phòng y tế huyện; sáp nhập Trung tâm văn hóa thể thao và Đài truyền thanh thành Trung tâm văn hóa thông tin thể thao … Về tinh giản biên chế, huyện phấn đấu từ nay đến năm 2021 thực hiện tinh giản 10% biên chế theo quy định. Thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, kiêm nhiệm cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, huyện Tam Dương đã tinh giản 105 người ở cấp xã, 880 người ở cấp thôn, đạt 100,3% theo Nghị quyết…

Sau khi nghe báo cáo, huyện Tam Dương và huyện Diễn Châu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Tuấn Long           

Các tin đã đưa ngày: