Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

23/09/2017

            Sáng 20/9/2017, Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Duy trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quý - TUV - Bí thư Huyện ủy; Vũ Văn Đoàn - Phó bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Khải - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy Tam Dương phát biểu tại Hội nghị

          Đảng bộ huyện Tam Dương hiện có trên 5.700 đảng viên, 50 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 12 đảng bộ xã, 01 đảng bộ thị trấn, 04 đảng bộ cơ quan và 33 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong những năm qua, thực hiện công tác chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Huyện ủy Tam Dương đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Ban thường vụ Huyện ủy đã triển khai có hiệu quả các văn bản, Nghị quyết, Quyết định về công tác cán bộ gắn với thực hiện Kết luận số 37-KL/TW, ngày 01/2/2009 của Ban chấp hành Trung ương 9 khóa X “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020”; Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ chính trị khóa XI “về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý”. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm theo các quy định của từng tiêu chí đánh giá. Công tác quy hoạch cán bộ được công khai, minh bạch, phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị và đảm bảo sự kế thừa, phát triển. Ban thường vụ Huyện ủy Tam Dương đã phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng khối chính quyền đối với 110 lượt cán bộ; lãnh đạo khối Đảng, đoàn thể 95 lượt cán bộ; cán bộ xã, thị trấn 346 lượt cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được gắn với phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng, phát huy nhân tài. Công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các quy trình, quy định. Huyện ủy Tam Dương đã ban hành Quyết định số 487-QĐ/HU, ngày 25/11/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy quy định về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo các nguyên tắc, quy định hiện hiện hành. Tính từ năm 2012 đến nay, thực hiện Quyết định của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Huyện ủy Tam Dương đã luân chuyển 9 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện lên tỉnh. Đồng thời luân chuyển 35 lượt cán bộ là lãnh đạo, quản lý giữa các khối Đảng, đoàn thể; từ huyện về xã 6 đồng chí, từ xã lên huyện 2 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát về nội dung công tác cán bộ cơ bản được thực hiện tích hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Việc kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trong điểm, đúng quy trình …

Đ/c Bùi Huy Vĩnh- UVBTV TU, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những ưu điểm, hạn chế và các giải pháp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; vai trò của cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác cán bộ; công tác đánh giá chất lượng chi bộ và cán bộ, đảng viên ở tổ chức cơ sở Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện chiến lược cán bộ ở huyện Tam Dương. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới Huyện ủy Tam Dương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: tiếp tục phát huy kết quả đạt được, sớm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chiến lược cán bộ;  bám sát 6 quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ của Ban chấp hành Trung ương và các văn bản của tỉnh; xây dựng 1 Đảng bộ thực sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, sáng tạo trong công việc và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh về chiến lược cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào đào, bồi dưỡng, đánh giá kết hợp với sử dụng cán bộ; thực hiện luân chuyển cán bộ; tiếp tục tăng cường, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng; tập trung chỉ đạo tốt Đề án số 01 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy …

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý - TUV - Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tiếp theo huyện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng về tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; làm tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm; thực hiện tốt việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ và bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ ở cơ sở; thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt Đề án số 01, Đề án số 02 và Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh …

Tuấn Long                

Các tin đã đưa ngày: