Hội nghị hành chính tháng 9 năm 2017

25/09/2017

Ngày 25/9/2017, UBND huyện Tam Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Khải, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ chì phiên họp.

Đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Chín tháng đầu năm 2017, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện có nhiều bước phát triển khá. Mặc dù diễn biến thất thường và khó khăn về thời tiết, nhưng sản xuất nông nghiệp duy trì sự phát triển ổn định và có sự tăng trưởng ở tất cả các khu vực, đảm bảo an ninh lương thực, hầu hết các ngành dịch vụ đều có sự tăng trưởng. Huyện đã chỉ đạo mở rộng diện tích gieo cấy lúa đạt 6.571 ha, trong đó tăng cường mở rộng diện tích gieo cấy thuần chất lượng vào sản xuất và đạt kết quả tốt, góp phần đưa năng suất, sản lượng lúa, giá trị thu nhập tăng cao.

Công tác quản lý đầu tư công có chuyển biến tích cực, kế hoạch đầu tư công bảo đảm ưu tiên thanh toán nợ XDCB, đầu tư tập trung cho các công trình quan trọng của huyện; giành đủ nguồn theo quy định của tỉnh, của huyện cho các công trình giáo dục, công trình xây dựng NTM. Công tác chỉ đạo xây dựng hạ tầng các khu đất đấu giá QSDĐ của huyện và một số xã được thực hiện tốt. Kết quả thu ngân sách từ tiền đấu giá QSDĐ đạt 218% dự toán tỉnh giao và bằng 167% dự toán HĐND huyện giao, đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của huyện. Lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống trường lớp từng bước được hoàn thiện, chất lượng giáo dục, chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác xây dựng trường chuẩn, trạm y tế chuẩn đáp ứng tiến độ đề ra. Văn hóa – xã hội phát triển ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế trong lĩnh vực như: Công nghiệp tăng trưởng nhưng chưa bền vững, thu hút nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đã được cấp chứng nhận đầu tư chưa thực hiện đầu tư; trong sản xuất nông nghiệp, giá lợn hơi giảm ở mức thấp trong những tháng đầu năm 2017, giá cả một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, hiệu quả thấp, không hấp dẫn người nông dân đầu tư, diện tích sản xuất cây vụ đông có xu hướng giảm. Công tác Quản lý tài nguyên – môi trường việc rà soát, phân loại và phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp chưa tốt, giải quyết các tồn tại về giao đất giãn dân, đất dịch vụ còn chậm, vẫn còn trình trạng khai thác đất trái phép. Một số địa phương chưa chủ động giải quyết đơn khiếu nại của công dân theo thẩm quyền, chưa chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường. Tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định vẫn diễn ra đặc biết trên các tuyến đường giao thông và trên các tuyến kênh thủy lợi. Chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi, tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường vẫn diễn ra phổ biến làm suy giảm chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Khải, Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 đạt kết quả tốt, nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu giao so với cùng kỳ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 đồng chí đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: đẩy nhanh tiến độ trong lĩnh vực GPMB, đầu tư công; nêu cao tinh thần cảnh giác tội phạm có xuất hiện tình hình mới; tiếp tục chuyển đổi, đầu tư ngành nông nghiệp để các sản phẩm nông nghiệp sức cạnh tranh trên thị trường, gắn kết với thị trường tiêu thụ sản phẩm; quy mô sản xuất ngành nông nghiệp hướng tới mô hình sản xuất, chăn nuôi, chế biến theo quy trình khép kín đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để cạnh tranh trên thị trường trong nước và tiến tới để xuất khẩu; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, cán bộ CC-VC-NLĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, tích cực bồi bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 8 tập thể đạt LĐTTXS năm 2016; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015-2016.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Chủ tịch Nguyễn Văn Khải trao Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể

Lãnh đạo HU-HĐND-UBND tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo HU-HĐND-UBND tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Toàn cảnh phiên họp

                                                                        LT                          

Các tin đã đưa ngày: