Lớp tập huấn cán bộ DQTV trên địa bàn huyện năm 2019.

10/01/2019

Ngày 7/01/2019 Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ DQTV trên địa bàn huyện năm 2019.

Trong thời gian 4 ngày, các cán bộ lực lượng DQTV được học tập: Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển KTXH gắn với tăng cường củng cố về QPAN; công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện DQTV, Luật DQTV; học chiến thuật, ném lựu đạn; kỹ tính năng chiến thuật của 1 số loại vũ khí….

Nguyễn Lân *VP HĐND&UBND

Các tin đã đưa ngày: