Hội nghị Hiệp đồng tuyển quân năm 2018

10/01/2018

        Sáng ngày 10/01/2018, UBND Tam Dương tổ chức Hội nghị Hiệp đồng tuyển quân năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý,TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Khải - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và đại diện các đơn vị nhận quân năm.

 

      Năm 2018, huyện Tam Dương được UBND tỉnh giao tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân với 213 chỉ tiêu là nam công dân. Trong đó nghĩa vụ công an nhân dân 16 công dân; Quân đội là 197 công dân vào 06 đơn vị  nhận quân.

Đ/c Nguyễn Văn Khải-PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

      UBND huyện Tam Dương đã hiệp đồng với các đơn vị nhận quân về tuyển chọn đối tượng, tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018; việc xét tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; thời gian thực hiện các bước tuyển quân; trách nhiệm của địa phương và đơn vị nhận quân.

Đ/c Nguyễn Văn Khải Chủ trì Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân đối với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời khẳng định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thực hiện tốt các khâu, các bước của công tác tuyển quân. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, HĐNVQS các cấp, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục ý thức, trách nhiệm cho công dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là công dân ở độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về truyền thống dân tộc, quê hương, qua đó góp phần để công tác tuyển quân năm 2018 đảm bảo về số lượng, chất lượng theo chỉ tiêu được giao.

Các đơn vị ký hiệp đồng tuyển quân năm 2018

      Tại hội nghị, UBND huyện và các đơn vị giao, nhận quân đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; đồng thời, ký kết văn bản hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Lê Cường                   

Các tin đã đưa ngày: