Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

01/11/2017

Vừa qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư HU, đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNVQS huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết công tác tuyển quân và nghĩa vụ Công an nhân dân; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2018; triển khai kế hoạch khám tuyển NVQS 2018.

Theo đó, năm 2017 Ban CHQS huyện đã bàn giao 195 tân binh đạt 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn tuyệt đối. Năm 2018 UBND huyện Tam Dương được dự kiến giao chỉ tiêu tuyển chọn 221 tân binh.

Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2018, đ/c Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch HĐNVQS huyện đã chỉ đạo các thành viên HĐNVQS huyện trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương được phân công phụ trách; Các ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ động tham mưu cho HĐNVQS huyện và chỉ đạo cơ sở có biện pháp phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự tới nhân dân, nhất là thanh tiên trong độ tuổi thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; giao Ban CHQS huyện Tham mưu cho UBND huyện, HĐ NVQS huyện thực hiện Luật NVQS đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu được giao. Hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, cơ quan thực hiện tốt khâu, bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Tuấn Long                  

Các tin đã đưa ngày: