Đại hội Thi đua quyết thắng huyện Tam Dương giai đoạn 2012-2017

06/10/2017

Đại hội Thi đua quyết thắng huyện Tam Dương giai đoạn 2012-2017

Ngày 6/10/2017, UBND huyện Tam Dương tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2012 - 2017. Đại hội nhằm đánh giá phong trào thi đua sôi nổi trong LLVT, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong 5 năm qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm phong trào TĐQT giai đoạn 2017-2022.

5 năm qua, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện, và chỉ huy các cấp trong LLVT huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng, tạo nên phong trào cách mạng, khích lệ động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ các phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những điển hình tiên tiến trong LLVT huyện. Phong trào Thi đua Quyết thắng của huyện đã tạo động lực thúc đẩy toàn diện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, LLVT huyện đã đổi mới phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc trong LL DQTV và DBDV”, kết quả các đợt huấn luyện đều đạt khá trở lên. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng DQTV và DBĐV đã hăng hái thi đua trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực tham gia phong trào “Xoá đói, giảm nghèo”; qua khảo sát có 74% hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ có mức thu nhập từ khá trở lên, không có hộ nghèo. Đặc biệt là, nhiều đồng chí dân quân, dự bị động viên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đ/c Nguyễn Văn Khải- Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội TĐQT đồng chí Nguyễn Văn Khải- Phó BT HU, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả LLVT huyện đã đạt được trong 5 năm qua. Tại Đại hội đồng chí Chủ tịch đề nghị LLVT huyện trong giai đoạn tiếp theo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng pháp luật. Xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng quân sự với công an và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương xử trí kịp thời, có hiệu quả các tình huống, chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ANCT-TTATXH, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng yếu ở địa phương. Tiếp tục thi đua thực hiện tốt 3 khâu đột phá về; “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu”, “Tổ chức biên chế và cải cách hành chính”, “Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và pháp luật Nhà nước”; phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ tập thể, tính tự giác của cá nhân gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật DQTV, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành; phấn đấu xây dựng lực lượng DQTV của huyện ngày càng “vững mạnh, rộng khắp”; xây dựng lực lượng DBĐV có số lượng phù hợp, chất lượng. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, phong trào “Quân y 5 tốt”, phấn đấu vượt mọi chỉ tiêu đề ra...

Nhân dịp này, Đại hội đã khen thưởng cho 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua quyết thắng trong 5 năm qua./.

Một số hình ảnh minh hoạ:

Một số tiết mục văn nghệ

Các đ/c lãnh đạo HU-HĐND-UBND-UBMTTQ VN huyện tặng hoa chúc mừng

Đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư HU tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đ/c Nguyễn Văn Khải trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

                                                      Lê Thuỷ - Lê Cường                     

                                                      Phòng VH&TT                          

Các tin đã đưa ngày: