Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đạo Tú năm 2017

24/07/2017

Nhận thức rõ quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, quán triệt tư tưởng, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện, đánh địch trên các hướng và từng khu vực; Để sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra, không bị bất ngờ trên địa bàn huyện nói chung và của xã Đạo Tú nói riêng;

Đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo

Sáng ngày 21/7/2017 Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tam Dương chỉ đạo Đảng ủy- HĐND - UBND xã Đạo Tú tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện năm 2017. Dự và chỉ đạo có Đ/c Nguyễn Văn Quý -TUV Bí thư Huyện ủy, Đ/c Phùng Mạnh Thắng -PCT UBND huyện-Trưởng BCĐ chiến đấu phòng thủ, Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa -PCT HĐND.

Toàn cảnh buổi diễn tập

Buổi diễn tập nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, nâng cao trình độ làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - An ninh nhằm giữ vững ANCT-TTATXH ở địa phương, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức quốc phòng, an ninh của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, kịp thời bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội ở địa phương.

Sau buổi diễn tập, BCĐ huyện Tam Dương đánh giá cao công tác chuẩn bị và luyên tập thực hành theo đúng kế hoạch đề ra, kết quả đạt loại xuất sắc.

Đoàn Chiến                              

Các tin đã đưa ngày: