Huấn luyện tự vệ năm 2017

02/06/2017

Ban chỉ huy quân sự huyện vừa hoàn thành tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2017. Tham gia huấn luyện có 170 cán bộ, chiến sỹ lực lượng tự vệ của 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Tự vệ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Trung tâm y tế huyện, Ngân hàng NN, ngân hàng chính sách huyện, chi cụ thế và 3 nhà trường THPT.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian 1 tuần, cán bộ chiến sỹ tự vệ các cơ quan được học tập chính trị và kỹ thuật-chiến thuật, gồm các chuyên đề: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”-“Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách, dân tộc, tôn giáo, về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Lịch sử biển, đảo Việt Nam; Tình hình kinh tế, chính trị, VH-XH, quốc phòng-an ninh của địa phương.

Về huấn luyện kỹ-chiến thuật: Lực lượng tự vệ các cơ quan được huấn luyện về điều lệnh đội ngũ, các kỹ thuật tháo lắp; giá súng, đặt súng tiểu liên AK; Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai; Bố trí và khắc phục một số vật cản không có chất nổ trong chiến đấu, động tác ngắm bắn súng tiểu liên AK; Thực hành bắn đạn thật súng TLAK...

Kết thúc huấn luyện 100% tự vệ đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ cao đạt loại khá giỏi.

Nguyễn Lân                

Các tin đã đưa ngày: