Ra quân huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

16/07/2019

        Tham gia đợt huấn luyện có trên 100 chiến sĩ dân quân tự vệ của 7 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Nội dung huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; bám sát nhiệm vụ chuyên môn và lấy thực hành làm chính.

        Theo kế hoạch, trong thời gian 7 ngày (16-22/7), các chiến sĩ tự vệ được huấn luyện 2 nội dung chính là giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự, trong đó tập trung vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019; Học tập quán triệt những nội dung chính của Luật Dân quân Tự vệ; điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của dân quân tự vệ.

        Lực lượng dân quân tự vệ các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng.

        Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.

BBT

Các tin đã đưa ngày: