KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, kiểm đếm, phục vụ giải phóng mặt bằng công trình: TBA 220 kV Bá Thiện và đường dây 220 kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện

13/10/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: