Thông báo báo bán đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất đất tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất ở tại Đồng Vân tập thôn Vân tập xã Vân Hội huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc Phúc

31/07/2020

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: