QĐ V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ vào giao đất ở tại khu đồng Cầu Đỏ, thôn Hủng 2, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương

14/02/2020

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: