QĐ V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại thôn Nội Điện, và Yên Thượng, xã An Hoà, huyện Tam Dương

14/01/2020

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: