KH thu hồi đất, điều tra, kiểm đếm thực hiện dự án; xử lý cấp bách gia cố thân đê, nền đê và mở rộng mặt đê tả sông phó Đáy đoạn từ K13+500 đến K23+370 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

09/10/2019

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: