QĐ V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Vân Tập, thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương (đợt 2) (12/11/2018)

QĐ V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Vân Tập, thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương (đợt 2)
Các tin đã đưa ngày: