Quyết định thu hồi đất, quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (19/10/2017)

Quyết định thu hồi đất, quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 4) Công trình: Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc (tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương)
Các tin đã đưa ngày: