V/v thu thập hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Tam Dương

05/09/2019

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: