Quyết định của UBND xã Đồng Tĩnh v/v hủy hợp đồng khai thác cát sỏi với ông Nguyễn Văn Tuấn - khu 10, thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh

12/09/2014

Hủy hợp đồng khai thác cát sỏi với ông Nguyễn Văn Tuấn - khu 10, thôn Tự Do, xã Đồng Tĩnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: