Thông báo của Sở LĐ-TBXH v/v: Thông báo và hướng dẫn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS chưa nhận các khoản bảo hiểm hoàn hương và mãn hạn hợp đồng

04/09/2014

Thông báo và hướng dẫn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS chưa nhận các khoản bảo hiểm hoàn hương và mãn hạn hợp đồng

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: