Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, quyết định ban hành chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

28/08/2014

Quyết định số 35/2014/Q Đ-UBND ngày 15/8/2014 của UBNd tỉnh Vĩnh Phúc, quyết định ban hành chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: