THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CÔNG AN VÀ QUÂN SỰ XÃ 2017 (25/08/2017)

UBND Huyện Tam Dương thông báo kế hoạch xét tuyển công chức công an và quân sự xã năm 2017.
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang