THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CÔNG AN VÀ QUÂN SỰ XÃ 2017

25/08/2017

UBND Huyện Tam Dương thông báo kế hoạch xét tuyển công chức công an và quân sự xã năm 2017.

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang