Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 10 năm 2021
(Từ ngày: 01/03/2021 - Đến ngày: 07/03/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 01/03/2021
07h30 - 11h45- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; - Báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần; những công việc tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện và dự kiến chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần sau (Chánh Văn phòng HĐND&UBND báo cáo); - Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Trung tâm Y tế huyện p/h Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo); Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư (Ban quản lý dụa án ĐTXD báo cáo); Báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất (Ban quản lý dụa án ĐTXD báo cáo); - Một số nội dung khác.Phòng họp số 2 - UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ ba 02/03/2021
Thứ tư 03/03/2021
Thứ năm 04/03/2021
Thứ sáu 05/03/2021
07h30 - Tiếp công dân định kỳPhòng tiếp dânÔng Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ bảy 06/03/2021
Chủ nhật 07/03/2021