Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 50 năm 2019
(Từ ngày: 09/12/2019 - Đến ngày: 15/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 09/12/2019
07h30 - 12h- Kết quả, tiến độ chi trả đất dịch vụ trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo); - Báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (Phòng Lao động-TB&XH chuẩn bị nội dung báo cáo); - Báo cáo công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2020 (Ban Chỉ huy QS chuẩn bị nội dung báo cáo); - Tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND việt Nam (Ban Chỉ huy QS chuẩn bị nội dung báo cáo); - Một số nội dung khác.Phòng họp số 2 - UBND huyệnÔng Phùng Mạnh Thắng - CHủ tịch UBND huyện
Thứ ba 10/12/2019
Thứ tư 11/12/2019
Thứ năm 12/12/2019
Thứ sáu 13/12/2019
Thứ bảy 14/12/2019
Chủ nhật 15/12/2019