Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 17 năm 2019
(Từ ngày: 22/04/2019 - Đến ngày: 28/04/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 22/04/2019
Thứ ba 23/04/2019
Thứ tư 24/04/2019
Thứ năm 25/04/2019
Thứ sáu 26/04/2019
Thứ bảy 27/04/2019
Chủ nhật 28/04/2019