Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 25 năm 2018
(Từ ngày: 18/06/2018 - Đến ngày: 24/06/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/06/2018
07h30 - Chủ tịch và các PCT UBND huyện làm việc theo chương trình
13h45 - 17hChủ tịch và Phó Chủ tịch họp UBND huyện, phiên họp tháng 6 năm 2018Phòng họp số 2-Trụ sở UBND huyện
Thứ ba 19/06/2018
07h30 - Phó Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng làm việc với phòng Văn hóa -TT về nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyệnPhòng họp số 3-Trụ sở UBND huyện
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Mười dự họp về quy hoạch chất thải rắnPhòng họp số 3-Trụ sở UBND tỉnh
14h - 17hChủ tịch UBND huyện họp Thường trực Huyện ủyPhòng họp Huyện ủy-Tầng 3
Thứ tư 20/06/2018
07h30 - Chủ tịch UBND huyện tiếp công dânTrụ sở TCD huyện
07h30 - Phó Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụPhòng họp số 1-Sở Nội vụ
08h - Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Mười họp kiện toàn BCĐ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện Tam DươngPhòng họp số 3-Trụ sở UBND huyện
14h - 17hChủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIHội trường xã Duy Phiên
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Mười dự họp về nội dung đề xuất đầu tư XDCT Thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp thôn Đồng Tâm, xã Kim LongXã Kim Long
Thứ năm 21/06/2018
08h - Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CPPhòng họp số 2-Trụ sở UBND huyện
13h30 - 17hChủ tịch và các PCT UBND huyện làm việc theo chương trình
Thứ sáu 22/06/2018
07h30 - Chủ tịch UBND huyện họp Thường trực Huyện ủyPhòng họp Huyện ủy-Tầng 3
07h30 - Phó Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng chủ trì cuộc họp nghe Trưởng phòng Y tế báo cáo Đề án giải thể Phòng Y tế; Trưởng phòng GD&ĐT báo cáo Đề án sáp nhập các cơ sở GD trên địa bàn huyệnPhòng họp số 2-Trụ sở UBND huyện
14h - 17hPhó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Mười chủ trì cuộc họp bàn về việc chỉnh trang dây cáp điện, cáp thông tin trên địa bàn huyệnPhòng họp số 2-Trụ sở UBND huyện
Thứ bảy 23/06/2018
Chủ nhật 24/06/2018