Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 32 năm 2020
(Từ ngày: 03/08/2020 - Đến ngày: 09/08/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 03/08/2020
07h30 - 11h30- Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 7/5/2020 của UBND huyện Tam Dương về thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo kết quả chi trả đất dịch vụ trên địa bàn huyện (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ thực hiện công tác Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án (Ban quản lý DAĐTXD chuẩn bị nội dung báo cáo). - Báo cáo kết quả xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 (Phòng GD-ĐT chuấn bị nội dung báo cáo); - Một số nội dung khác.Phòng họp số 2 - UBND huyệnĐ/c Phùng mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyệnChánh VP và các PCVP
Thứ ba 04/08/2020
Thứ tư 05/08/2020
07h30 - 12hTiếp công dân định kỳPhòng tiếp dânÔng Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trìNguyễn Ngọc Ninh - PCVP
Thứ năm 06/08/2020
Thứ sáu 07/08/2020
Thứ bảy 08/08/2020
Chủ nhật 09/08/2020