Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 5 năm 2020
(Từ ngày: 27/01/2020 - Đến ngày: 02/02/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 27/01/2020
Thứ ba 28/01/2020
Thứ tư 29/01/2020
Thứ năm 30/01/2020
Thứ sáu 31/01/2020
Thứ bảy 01/02/2020
Chủ nhật 02/02/2020