Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 40 năm 2021
(Từ ngày: 27/09/2021 - Đến ngày: 03/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 27/09/2021
07h - 17hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND
07h30 - 11h30- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; - Báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần, những công việc tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện và dự kiến chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần sau (Chánh Văn phòng HĐND&UBND báo cáo); - Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Trung tâm Y tế huyện p/h Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo); - Một số nội dung quan trọng khác.Phòng họp tầng 2 HĐND-UBND huyệnĐ/c: hùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện
Thứ ba 28/09/2021
00h - 07hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND
07h - 17hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Lê Xuân Bình - Phó CT UBND
Thứ tư 29/09/2021
00h - 07hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Lê Xuân Bình - Phó CT UBND
07h - 17hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịchUBND huyện
Thứ năm 30/09/2021
00h - 07hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịchUBND huyện
07h - 17hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Lê Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện
Thứ sáu 01/10/2021
00h - 07hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Lê Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện
07h - 17hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện
Thứ bảy 02/10/2021
00h - 07hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện
07h - 17hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện
Chủ nhật 03/10/2021
00h - 07hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện
07h - 17hThực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.Trụ sở UBND huyệnĐ/c Lê Xuân Bình - Phó Chủ tịch UND huyện