Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện (17/07/2020)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGÀY 22/6 (19/06/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGÀY 22/6

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Tam Dương (18/06/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Tam Dương

Tiếp công dân định kỳ 5/5/2020 (04/05/2020)

Tiếp công dân định kỳ từ 7h00’ (Ông Phùng Mạnh Thắng-Chủ tịch UBND huyện chủ trì).
Các tin đã đưa ngày: