LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NGÀY 05/12/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (02/12/2019)

Lịch tiếp công đân đình kỳ ngày 05/12/2019, bắt đâu từ 8h00, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, do Đ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016 (06/07/2016)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016 (30/05/2016)

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2016 (04/05/2016)

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2016

Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2016 (04/04/2016)

Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2016
Các tin đã đưa ngày: