TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Tất cả các mục » Tài nguyên môi trường

Trả lời về thủ tục hợp các thửa đất và tách lối đi chung

Hiện nay gia đình tôi muốn hợp các thửa đất lại để chia tách lại cho hợp lý có được không? phần diện tích cắt lối đi chung hợp lại để cắt lại lối đi chung khác được không?

Gửi bởi Nguyễn Mạnh Ngày 09/10/2019