Huyện ủy

09/01/2017

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Quý

TUV,Bí thư Huyện ủy Tam Dương

 

Đ/c: Vũ Văn Đoàn

Phó bí thư  thường trực Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

 

Đ/c: Nguyễn Văn Khải  

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

     

 

 

 

 

 

 

 

I. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Nguyễn Văn Quý -TUV, Bí thư Huyện ủy Tam Dương

2.Đ/c: Vũ Văn Đoàn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

3.Đ/c: Nguyễn Văn Khải - Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

4. Đ/c: 

5. Đ/c: Đặng Công Hòa - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

6. Đ/c: Lê Xuân Bình - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

7. Đ/c: Bùi Thị Thủy - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

8. Đ/c: Phí Hồng Quang - TVHU - Trưởng Công an huyện.

9. Đ/c: Trần Văn An - TVHU - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

10. Đ/c: Nguyễn Văn Kiểm - Chủ tịch UB MTTQ huyện

11.- Đ/c: Nguyễn Ngọc Hải - TVHU - Chủ nhiệm UBKT

II. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đ/c:  Đặng Công Hòa - TVHU - Trưởng ban

- Đ/c: Nguyễn Xuân Cường - Phó trưởng ban.

2. UBKT Huyện ủy

- Đ/c: Nguyễn Ngọc Hải - TVHU - Chủ nhiệm

- Đ/c: Nguyễn Xuân Vĩ - Phó Chủ nhiệm

- Đ/c: Nguyễn Thị Huệ - HUV-Phó Chủ Nhiệm

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Đ/c: Lê Xuân Bình- Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Vũ Trung - HUV - Phó  trưởng ban

- Đ/c: Vương Thị Thanh Tâm - Phó  trưởng ban

4. Ban Dân vận Huyện ủy

- Đ/c: Bùi Thị Thủy - TVHU - Trưởng Ban

- Đ/c: Phùng Việt Nhiên-HUV-Phó Ban 

-Đ/c: Đỗ Văn Vĩnh- Phó Trưởng Ban

5. Văn phòng Huyện ủy

- Đ/c: Phạm Văn Hùng - HUV - Chánh Văn phòng

- Đ/c: Mầu Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng

- Đ/c: Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Chánh Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: