Các tổ chức chính trị, xã hội

05/06/2017

I. UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

Chủ tịch: Bùi Thị Thủy

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hải Đăng

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Hương

II.LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Thư

Phó Chủ tịch: Bùi Đức Thọ

Phó Chủ tịch: Phan Thái Hòa

III. ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư: Phùng Quang Minh

Phó Bí thư: Nguyễn Văn Hạnh

Phó Bí thư: Dương Trí Cường

IV HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Chủ tịch: Kiều Thị Thắng

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Phương

Phó Chủ tịch: Trần Thị Hải Anh

V. HỘI NÔNG DÂN

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch: Phan Thị Hương

Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Hùng

VI.HỘI CỰU CHIẾN BINH

Chủ tịch: Kim Văn Lương

Phó Chủ tịch: Lê Thanh Khoản

Phó Chủ tịch: Phùng Quang Niên

VII. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hưng

Phó Chủ tịch: Trần Thị Nga

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tường Vân

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: