Ủy Ban MTTQ VN huyện

30/05/2017

 

 

 

 

Chủ tịch

Nguyễn Văn Kiểm

Số điện thoại:

0968569368

 

Phó Chủ tịch

 Nguyễn Hải Đăng

Số điện thoại:0914847569

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Xuân Hương

Số điện thoại:0987465299

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: