Huyện ủy

10/10/2018

 

 

Đ/c: Nguyễn Thanh Quang 

 Bí thư Huyện ủy

SĐT: 02113 833168

 

Đ/c: Đặng Công Hòa

Phó bí thư  Huyện ủy

SĐT: 0211. 3833166

 

Đ/c: Phùng Mạnh Thắng

Phó bí thư

 Chủ tịch UBND huyện

SĐT: 02113 833 184

     

 

 

 

 

 

 

 

I. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Đ/c: Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy Tam Dương

2. Đ/c:  Phùng Mạnh Thắng - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

3. Đ/c: Đặng Công Hòa - Phó bí thư HU , Phó Chủ tịch UBND huyện 

4. Đ/c: Kiều Thị Hồng Hoa - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

5. Đ/c: Lê Xuân Bình     - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện.

6. Đ/c: Vũ Thị Thu Hòa  - TVHU, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

7. Đ/c: Trần Mạnh Thắng - TVHU - Trưởng Công an huyện.

8. Đ/c: Bùi Thị Thủy - TVHU, Chủ tịch UB MTTQ huyện

9. Đ/c: Nguyễn Ngọc Hải - TVHU - Chủ nhiệm UBKT

10. Đ/c: Kim Trọng Hiếu - TVHU, Thiếu tá- CHT BCHQS huyện

11. Đ/c: Nguyễn Thanh Sơn - TVHU, Trưởng phòng NN&PTNT

II. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Ban Tổ chức Huyện ủy

- Đ/c:  Lê Thanh Hải - HUV - P. Trưởng ban Phụ trach

- Đ/c: Nguyễn Xuân Cường - HUV,  Phó Trưởng ban.

2. UBKT Huyện ủy

- Đ/c: Nguyễn Ngọc Hải - TVHU - Chủ nhiệm

- Đ/c: Nguyễn Thị Huệ - HUV-Phó Chủ Nhiệm

- Đ/c: Nguyễn Xuân Vĩ - Phó Chủ nhiệm

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Đ/c:                    - TVHU - Trưởng ban

- Đ/c: Vương Thị Thanh Tâm - Phó  trưởng ban

4. Ban Dân vận Huyện ủy

- Đ/c: Vũ Thị Thu Hòa - TVHU - Trưởng Ban

- Đ/c: Phạm Thị Hải Yến - HUV - Phó Trưởng Ban

- Đ/c: Đỗ Văn Vĩnh - Phó Trưởng Ban

5. Văn phòng Huyện ủy

- Đ/c: Phạm Văn Hùng - HUV - Chánh Văn phòng

- Đ/c: Mầu Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng

- Đ/c: Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Chánh Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: