Tổ chức Hội đồng nhân dân huyện Tam Dương khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

01/07/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG KHÓA III

Đ/c Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch HĐND huyện

SĐT: 0913391022

Đ/c Kiều Thị Hồng Hoa

Phó Chủ tịch HĐND huyện 

SĐT: 0912.636.308

mail công vụ:

hoakth@vinhphuc.gov.vn

I. Ban Kinh tế- Xã hội

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng Ban

SĐT: 

mail công vụ: @vinhphuc.gov.vn

 

Đ/c Nguyễn Hải Anh

Phó Trưởng Ban

mail công vụ: @vinhphuc.gov.vn

II. Ban Pháp chế

Đ/c Lê Hoàng

Trưởng Ban

SĐT: 0979.150.469

mail công vụ: HoangL@vinhphuc.gov.vn

 

Đ/c Phan Thị Thu Hương

Phó Trưởng Ban

mail cộng vụ: @vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang