Tam Dương nhiều hoạt động thiết thực trong phòng ngừa tội phạm (02:48 PM-07/07/2020)

Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và hạn chế sự gia tăng của các loại tội phạm, trong những năm qua, huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực trong phòng ngừa tội phạm và đạt những kết quả tích cực, góp phần lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

Tam Dương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (02:31 PM-13/07/2020)

Trong những năm qua, huyện Tam Dương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những kết quả tích cực trong công tác khuyến nông ở huyện Tam Dương (09:40 AM-01/06/2020)

Trong 5 năm qua, Trạm đã cấp phát 20.000 tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật lịch thời vụ cho nông dân, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng; xây dựng 30 mô hình trồng trọt về giống lúa, rau màu mới và 10 mô hình chăn nuôi an toàn trên đàn lợn, gà

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông