Đồng Tĩnh – đường về đích nông thôn mới còn nhiều khó khăn (07:37 AM-20/04/2018)

Theo lộ trình, đến hết năm 2018, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã mới đạt 11/19 tiêu chí và việc hoàn thành các tiêu chí còn lại đang gặp nhiều khó khăn.

Phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp ở thị trấn Hợp Hòa (08:02 AM-20/04/2018)

Với mong muốn nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từng bước xây dựng thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) trở thành vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn cho đô thị Vĩnh Phúc và các vùng lân cận, thị trấn đang khuyến khích, tạo điều kiện để người dân và các doanh nghiệp thực hiện giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông