Đoàn giám sát Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện Tam Dương (12:00 AM-28/07/2021)

Thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc giám sát và thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng”. Chiều ngày 27/7/2021, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Tam Dương.

Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021 (08:35 AM-30/07/2021)

Hội CCB huyện Tam Dương có 14 tổ chức Hội cơ sở, với 131 Chi hội và gần 7000 hội viên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội CCB luôn xây dựng tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên để chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông