Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 6/8, Đảng bộ huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 259 đại biểu đại diện cho 5.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 (12:00 AM-06/08/2020)

Sáng 6/8, Đảng bộ huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 259 đại biểu đại diện cho 5.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông