Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 (12:00 AM-08/08/2020)

Sáng 6/8/2020, Đảng bộ huyện Tam Dương long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 259 đại biểu chính thức đại diện cho 5.900 đảng viên của 13 đảng bộ các xã, thị trấn, chi đảng bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tam Dương.

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông