Tam Dương bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ cơ sở (04:02 PM-30/11/2020)

Ngày 30/11/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ MTTQ cơ sở cho 156 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban công tác mặt trận địa bàn 13 xã, thị trấn.

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông