Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện (08:38 AM-16/07/2018)

Sáng ngày 13/7/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông, tiến độ thực hiện Kế hoạch số 67 về xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện, phó trưởng ban thường trực BCĐ Đinh Văn Mười chủ trì hội nghị.

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông