"Muốn dân tin yêu phải sâu sát cơ sở" (01:54 PM-25/12/2020)

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền tăng lên; bộ mặt nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng lên… Có được kết quả đó là nhờ sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của “ đầu tàu” Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương.

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông