Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU. (12:00 AM-24/05/2019)

Sáng ngày 24/5/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 24/5/2017 về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo gắn với công tác điều động, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, sắp xếp đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Văn Quý - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị;

  • Gạo Long Trì
  • biển đảo
  • an toàn giao thông