UBND huyện tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11 (12:00 AM-25/11/2021)

Tại hội nghị tháng 11/2021, các cơ quan chuyên môn huyện thông qua các báo cáo KT-XH, báo cáo chuyên đề, chuyên ngành; các đề xuất trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, dự án, đầu tư công, văn hoá - xã hội, phòng chống dịch Covid -19.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (12:00 AM-25/11/2021)

Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

  • baner9-9 ttchihuyhuyen
  • banner ttch covid30-9